Nové duby u řeky Mže

Nové duby u řeky Mže

Členové Okrašlovacího spolku Vochov vysadili u řeky Mže pět nových doubků. Výsadbě předcházela domluva s obcí Kozolupy a byla vybrána místa, kde vznikl volný prostor po jarním kácení správou povodí Vltavy. V rámci Okrašlovacího spolku pěstujeme další sazenice, které bychom chtěli dále umisťovat do krajiny.

Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Vojtěcha

Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Vojtěcha

Okrašlovací spolek Vochov obnovil sochu sv. Vojtěcha dle návrhu Radka Popelky a uspořádal slavnost na její odhalení a požehnání. V sobotu 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, odhalila paní starostka a poslankyně Michaela Opltová a předseda Okrašlovací spolku Vochov Jan Altman obnovenou sochu sv. Vojtěcha. Slavnostní události se účastnili občané obou sousedních obcí, Kozolup a Vochova, a další významní hosté. Událostí […]

Ukliďme si za humny, ukliďme Vochov

Ukliďme si za humny, ukliďme Vochov

Již potřetí se Okrašlovací spolek Vochov dne 2. dubna 2022 připojil k dobrovolníkům na celorepublikovou akci Ukliďme Česko. Jak roztaje jarní sníh, odhalí dosud skryté odpadky, které je potřeba sesbírat, než zarostou travou. V den úklidové akce Ukliďme Česko byla situace zcela opačná. Po řadě slunečných dní přišel sníh a vítr, které sběr odpadků výrazně ztížily. O to více si […]

Přednáška Venuše a další prehistorické nálezy na území Vochova

Přednáška Venuše a další prehistorické nálezy na území Vochova

Na apríla, v pátek 1.dubna 2022, jsme spolu s Vochomůrkami pozvali do Vochova pana Mgr. Milana Metličku, archeologa a vedoucího oddělení prehistorie Západočeského muzea v Plzni, který přednesl přednášku na téma Venuše a další prehistorické nálezy na území Vochova. Přednášky, kterou doprovázela bohatá i dobová fotodokumentace, se zúčastnila padesátka posluchačů všech generací. Tito se po přednášce měli možnost setkat i […]

Nová knihobudka ve Vochově

Nová knihobudka ve Vochově

Na přání Českého svazu žen Vochov zbudoval Okrašlovací spolek ve Vochově veřejně přístupnou knihobudku. Knihobudka vznikla za společného financování obou spolků a nachází se v centru obce před budovou mateřské školy vedle úřední desky. O knihobudku bude dále pečovat a udržovat ji Svaz žen. S nápadem umisťovat knihy do veřejného prostoru přišel již roku 2009 americký umělec Todd Bol. První […]

Okrašlovací spolek propojuje sousedy – první jarní den osadil spolek lavičky u panelové cesty do Křimic

Okrašlovací spolek propojuje sousedy – první jarní den osadil spolek lavičky u panelové cesty do Křimic

Okrašlovací spolek Vochov věnoval Křimicím tři lavičky, které jeho členové zabudovali podél panelové cesty do Křimic. Velice si ceníme projektů navracejících stromy do přírody. S radostí jsme pozorovali iniciativu Křimic vysázet podél přespolní cesty od vochovského hřbitova ke trati nové stromy. S vděkem jsme proto přijali možnost podílet se na dotváření tohoto projektu. První jarní den se sešli členové spolku […]

Krmítka Okrašlovacího Spolku Vochov

Krmítka Okrašlovacího Spolku Vochov

Krmíte v zimě ptáčky? V druhé půli zimy nás ptactvo potřebuje! Drobných ptáků v krajině ubývá. Jedním z nesnadnějších způsobů, jak jim pomoci, je zimní přikrmování. S pokračující zimou ptáčkům ubývají přírodní zdroje potravy a opeřenci začínají trpět hladem. V nejmrazivějších dnech mají velmi málo příležitostí nalézt něco k snědku. Pomocí je pro ně kvalitně naplněné krmítko, které jim pomůže toto […]

Betlémské světlo ve Vochově

Betlémské světlo ve Vochově

I malý plamínek rozežene hodně tmy Betlémské světlo doputuje na Štědrý den i do Vochova. Předají nám jej plzeňští skauti a pro všechny bude k dispozici 24. prosince u kapličky a u zvoničky od 9 hodin od rána. Betlémské světlo je symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku klidu, přátelství, nezištnosti a lidské vzájemnosti. […]

Adventní kalendář

Adventní kalendář

Okrašlovací spolek Vochov nachystal netradiční adventní kalendář. Každý den od 1. do 24. 12. se rozsvítila jedna číslice na vratech, plotě nebo za okny některého z domů. Zpříjemnili jsme si tak čekání na Štědrý den a po sektmění měli cíle pro naše procházky. Děkujeme, že jste se zapojili a přejeme krásné Vánoce.